Jeg vil bli investor på InnoBørs!

Nordens ledende, åpne, kvalitetssikrede innovasjons-økosystem


Hvorfor InnoBørs?

Vi gratulerer deg med valget om å bistå morgendagens vinnere i dag! Din kompetente kapital trengs, og vil riktig investert kunne mangedobles. Det å investere i nye oppstartsmiljøer er risikofylt, men uten dyktige tidligfase investorer som deg vil nyskapning i Norge stagnere.
  • De beste ideene og selskapene som trenger funding
  • Strukturert prosess med faglig evaluering
  • Platform for samhanding med andre investorer

Hva sier andre investorer

Her skriver vi en hyggelig tekst, og kanskje et sitat fra en investor som er fornøyd med tjenesten?
Bli medlem